Zajišťování běžných oprav

 Na základě mandátní smlouvy zajišťujeme běžné opravy ve společných částech jednotlivých domů, na základě objednání výboru společenství vlastníků.

Opravy naše oddělení objednává u bytové údržby Městské bytové správy a u jednotlivých dodavatelů prací(soukromích firem, živnostníků).

Běžné opravy a udržování zajistí správce na základě požadavku předsedy výboru nebo jiného výborem pověřeného člena výboru společenství vlastníků. Nejnutnější zásah pro odstranění havárie zajistí správce na základě požadavku kteréhokoliv z vlastníků jednotek. Odstranění revizních závad zajistí správce na základě doporučení a v termínech uvedených v revizní správě

Za běžné a obvyklé záležitosti se považují záležitosti upravené mandátní smlouvou (cca do 5.000,-Kč - dle konkrétní mandátní smlouvy se může výše měnit). Mimo tyto záležitosti je správce povinen vyžádat si písemně od výboru společenství pokyny o dalším postupu a je-li nutné k zabezpečení zájmů spoluvlastníků činit právní úkony, je třeba vyžádat si příslušnou plnou moc