Rozúčtování služeb

 

 

Vodné stočné

Náklady na vodu se rozúčtovávají podle náměrů bytových vodoměrů, které jsou umístěny v každém bytě.
Odpočty vodoměrů se zpravidla provádějí 1x ročně, v průběhu měsíce prosince.

Ohřev teplé vody

Náklady na ohřev teplé užitkové vody se rozdělí na složku základní (30%) a složku spotřební (70%)
Základní složka je rozúčtována podle velikosti podlahové plochy bytu a spotřební podle náměrů bytových vodoměrů.

Teplo na vytápění

Náklady na vytápění se rozúčtovávají dle náměrů na měřičích tepla, kterou jsou umístěny na radiátorech.
Náklady na teplo na vytápění se rozdělí na složku základní (40-50%) a složku spotřební(60-50%). Základní složka je 
rozúčtovávána podle velikosti započitatelné podlahové plochy bytu a spotřební podle náměrů měřičů tepla.
Odpočty měřidel tepla se provádějí 1x ročně, v průběhu ledna-února následujícího roku.
V domech kde nejsou instalovány měřiče tepla se teplo rozúčtovává podle m2 započitatelné podlahové plochy bytu.

Úklid

Náklady na úklid společných prostor domu, se rozúčtovávají podle počtu nahlášených osob v domácnosti.

Osvětlení společných prostor

Náklady na osvětlení společných prostor se rozúčtovávají stejným způsobem jako úklid, podle počtu nahlášených osob v domácnosti.

Společná televizní anténa

Náklady na společnou televizní anténu se rozúčtovávají podle počtu zásuvek v bytě.

Internet

Náklady na internet se rozúčtovávají podle počtu připojených účastníků - dle seznamu dodaného výborem SVJ.

Výtahy

Náklady na výtahy se rozúčtovávají podle počtu osob nahlášených v domácnosti obvykle od třetího nadzemního podlaží.
Všechny náklady jsou rozúčtovávány v souladu s platnými předpisy a vyhláškami.