revize

Druh zařízení

Právní předpis / ČSN Termín revize - kontroly- zkoušky

Plynoinstalace

vyhl. ČÚBP č.85/78 ČÚBP, ČSN EN 1775 kontroly - dle § 3 vyhl.č.85/1978 Sb. 1x za rok, provozní revize - 1x za 3 roky

Elektroinstalace

ČSN 33 1500 ČSN 33 2000-6-61 revize - 1x za 5 roků

Hromosvody

ČSN 34 1390, ČSN 33 1500 revize - 1x za 5 roků

Požární bezpečnost

zákon č. 133/1985Sb., Vyhl.MV č. 246/2001 Sb. revize - 1x za rok

Výtahy

ČSN 27 4007, ČSN 27 4002 provozní prohlídka - 1x za 14 dnů, odborná prohlídka (revize) - 1x za 3 měsíce, odborná zkouška - 1x 3 roky, inspekční prohlídka - 1x za 6 roků