Vyúčtování služeb za rok 2010

11.05.2011 09:49

R E K L A M A Č N Í    Ř Í Z E N Í :

Reklamace, dotazy je možné uplatnit na níže uvedené adrese od 2.5.2011 do 23.5.2011, v pondělí, středu od 8.00-12.00 hod. a od

13.00-17.00 hod., v úterý a čtvrtek v době od 8.00-12.00 hod. a od 13.00 - 15.00 hod., v pátek v době od 8.00-12.00 hod. Telefonické

dotazy budou zodpovídány průběžně od 9.5.2011 do 23.5.2011.

 

Přeplatky si budete moci vyzvednout na poště po obdržení poukázky typu "B" do schránky. Nedoplatky můžete uhradit jak na poště, tak i

na pokladně MěBS, spol. s r.o., Rodinova 691/4, Hodonín (v úředních hodinách) po obdržení poukázky typu "A" do schránky.  Přeplatky

vlastníkům, kteří dluží na fakturách za opravy, budou vypláceny od 20.6.2011 na pokladně MěBS, spol. s r.o. v úředních hodinách

(pondělí, středa 8.00-12.00 a 13.00-17.00 hod.).

Splatnost nedoplatku končí dnem 31.7.2011, z nezaplacené částky bude od 1.8.2011 počítán úrok z prodlení. V případě souběhu Vašeho

přeplatku a dluhu, budou tyto v souladu s ustanovením §580 Obč. zákoníku započteny.

Nepostačující zálohy na služby budou automaticky upraveny k 1.7.2011 tak, aby pokryly předpokládané náklady na rok 2011.

Individuálně si lze zálohy upravit již po obdržení vyúčtování za podmínky, že výše záloh neklesne pod předpokládaný náklad.

Zpět