Právní služby

19.10.2015 08:57

Nově jsme pro naše SVJ zavedli ZDARMA  právní poredenství.

V rámci stávající odměny za správu nově zajišťujeme prostřednictvím advokátní kanceláře právní pomoc, např.:

 

  • úprava stanov a řešení problémů v rámci společenství,
  • účast na shromáždění vlastníků jednotek
  • řešení dluhů na fondu oprav
  • vypracování a zaslání předžalobní výzvy dle § 142a) zák. č. 99/1963 Sb.
  • zastupování před soudem
  • vypracování návrhu na exekuci včetně zastupování v exekučním řízení
  • sledování insolvencí, vypracování přihlášky včetně zastupování v insolvenčním řízení
Zpět