Odměna za správu v roce 2010

14.01.2010 11:33

 

 Odměna za správu v roce 2010

 

Informujeme všechny vlastníky bytů, které jsou spravovány  Městskou bytovou správou spol. s r.o., že v letošním roce nebudeme uplatňovat smluvní navýšení odměny za správu o průměrnou roční míru inflace a rovněž nebudeme navyšovat odměnu o zvýšenou sazbu DPH. 

Výše odměny za správu tak zůstává v nezměněné výši,  jak byla vlastníkům účtována v roce 2009. Cena správy v loňské cenové úrovni bude platná i pro společenství vlastníků založená v letošním roce.

 

V ceně za správu bytových jednotek zajišťujeme mimo běžných povinností správce i nadstandardní služby např.

 

  • svolání shromáždění vlastníků (pozvánky, program…)
  • zajištění projektové dokumentace (popřípadě výběrové řízení na projektovou dokumentaci)
  • vyřízení a získání stavebního povolení či souhlasu
  • výběrové řízení na dodavatele stavby
  • příprava podkladů pro vyřízení dotací a úvěrů
  • technický dozor investora
  • vyřízení kolaudačního rozhodnutí či souhlasu
  • konečné vyúčtování stavby včetně rozdělení na jednotlivé vlastníky

 

 

Našim cílem je  spokojenost našich klientů a poskytování kvalitních služeb v celém rozsahu správy nemovitostí.

 

Zpět