Komíny - termíny čistění a kontroly spalinových cest

12.05.2011 14:56

 

Oznámení o čistění a kontrole spalinové cesty dle nařízení vlády 91/2010 Sb.

 

Na základě Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv č. 91/2010 Sb. Vám oznamujeme, že termín prohlídky a kontroly ve Vašem domě bude uskutečněn:

2.5. Lesní 12-14

3.5. B. Martinů 7

4.5. B.Martinů 8

5.5. B.Martinů 9

9.5. B. Martinů 1

10.5. B.Martinů 2

11.5. B.Martinů 3

12.5. Olbrachtova 14-16

17.5.Olbrachtova 17-19

18.5 Olbrachtova 10-12

23.5. Nádražní řádek 27

24.5. Skácelova 7-9    

25.5. Skácelova 11-13     

26.5 Skácelova 19-21

30.5. Jilemnického 11-13    

31.5. Č. Domky 23-27-29  

1.6. Č. Domky 18-20       

2.6. Č. Domky 22-24

6.6. Č. Domky 26-28

7.6. Č. Domky 30-32        

8.6. Č. Domky 26-28-30.         

9.6  Erbenova 27-29-31

13.6. Erbenova 18-20        

14.6. Erbenova 22-24         

15.6. Erbenova 26-28-30        

16.6. Olbrachta 5-7

20.6 Erbenova 2-4    

21.6. Erbenova  6-8

22.6. I.Olbrachta 1-3

23.6. Křičkova 33, 35, 37

27.6. Patočkova 8-10       

28.6.Patočkova 21,23 a 19              

29.6. Křičkova 1,3            

30.6. Křičkova 5,7                    

4.7. Křičkova 9,11            

7.7. Křičkova 13,15              

11.7. Křičkova17,19              

12.7. Křičkova 18,20
13.7. Křičkova 8,10            

14.7. Křičkova 12,14,16          

18.7. Křičkova 21,23           

19.7. Křičkova 25,27

20.7. Křičkova 29,31

2.8.11    Saifertova 4-6

3.8.11  Saifertova 7-9     

4.8.11 Saifertova 12-14        

8.8.11  Sukova 21-23-25

9.8.11  Blažkova 6-8

10.8.11  Palackého 45-45A + Lagionářů24

 

Další objekty budou postupně přidávány

 

 

 

Je velmi důležité zajistit přístup do jednotlivých bytů, k jednotlivým spotřebičům a do sklepních prostor, kde jsou vybírací otvory.

Bez umožnění přístupu do bytu a k spotřebičům nemůže být provedeno vyčistění a celá kontrola spalinové cesty a nebude možné vystavit zprávu o stavu spalinové cesty a tím dojde k nedodržení nového nařízení vlády 91/2010. Sb.

V případě nedodržení tohoto nařízení vlády 91/2010 Sb. hrozí majiteli, provozovateli nebo uživateli spalinové cesty sankce od kontrolních úřadů až do výše 25 tis. Kč za jeden komínová průduch a v případě pojišťovny porušení smluvních podmínek až nevyplacení škodní události (požár). 

Jednotková cena za čistění a kontrolu spalinové cesty a následnou zprávu bude činit 450,-Kč s DPH. Za podmínek zpřístupnění bytu v termínů, nebo v jednom náhradním termínu. Při individuální návštěvě bude účtována standardní cena 600,- Kč s DPH. Tato cena bude zohledněna ve vyúčtování služeb. Individuální návštěvu si můžete domluvit přímo s oprávněnou osobou viz níže.                    

Kontrolu a čistění bude provádět oprávněná osoba p. V.Kolaja tel: 737 716 680

 Za správce:

Schöndorf Pavel

Zpět

Fotogalerie: Komíny - závady v bytových jednotkách

/album/fotogalerie-kominy-zavady-v-bytovych-jednotkach/obraz021-medium-jpg/ /album/fotogalerie-kominy-zavady-v-bytovych-jednotkach/obraz022-medium-jpg/ /album/fotogalerie-kominy-zavady-v-bytovych-jednotkach/obraz023-medium-jpg/ /album/fotogalerie-kominy-zavady-v-bytovych-jednotkach/obraz024-medium-jpg/ /album/fotogalerie-kominy-zavady-v-bytovych-jednotkach/obraz025-medium-jpg/ /album/fotogalerie-kominy-zavady-v-bytovych-jednotkach/obraz026-medium-jpg/