INTERNET

15.01.2010 08:28

INTERNET

 

Z důvodu správného rozúčtování nákladů spotřebované elektrické energie ve společných prostorech za rok 2009, Vás žádáme o dodání aktuálního seznamu všech připojených vlastníků na internetovou anténu napájenou ze společných prostor a to nejpozději do 31.1.2010.


seznam musí obsahovat:

 

  • jméno vlastníka
  • číslo vchodu + číslo bytové jednotky
  • datum připojení vlastníka (pokud tak učinil v průběhu roku 2008)
  • místo napojení internetové antény (vchod, elektroměr)
  • příkon zařízení (switch, anténa)
  • název společnosti poskytující internet

 

S pozdravem

 

Bábíček Aleš

Městská bytová správa, spol. s r.o.
Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín
e-mail: babicek@bytovka.cz
tel.:     518 398 519
fax:     518 398 512
mob.:  606 387 498

 

Zpět