Integrovaný plán rozvoje města - DOTACE

02.03.2009 08:20

Zdroj: Město Hodonín

Integrovaný plán rozvoje města

 

 

Vážení občané, rádi bychom Vás seznámili s dalším vývojem „Integrovaného plánu rozvoje města Hodonín“, který je zpracován pro sídliště Bažantnice.

 

Na základě požadavků jednotlivých společenství vlastníků bytových jednotek          na regeneraci bytových domů a Města Hodonína na revitalizaci veřejných prostranství byl na Ministerstvo pro místní rozvoj předložen integrovaný plán o celkových finančních nákladech 300.189.600,- Kč se žádostí o dotaci ve výši 152.024.940,- Kč.

 

V této chvíli je dokument ve fázi hodnocení ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud bude Město Hodonín vybráno pro poskytnutí dotace (rozhodnutí by mělo být známo v průběhu měsíce března – dubna 2009), předpokládáme, že první výzva k předkládání projektů od společenství vlastníků bytových jednotek by mohla být vyhlášena v druhé polovině roku 2009.

 

Samotný dokument „Integrovaný plán rozvoje města Hodonín“ najdete                  na internetových stránkách města www.hodonin.eu (v sekci Městský úřad / odbory úřadu / odbor rozvoje města / dokumenty / Integrovaný plán rozvoje města). V něm se mimo jiné dočtete, jak připravovat projekt k plánovaným výzvám, jakým způsobem budou žádosti přijímány, tak i způsob výběru a hodnocení. Je zde uvedena také příručka pro žadatele a příjemce a soupis příloh, které budou nezbytnou součástí žádosti o dotaci (upozorňujeme, že dokumenty i seznam příloh může ministerstvo ještě pozměnit).

 

O dalším průběhu projektu Vás budeme opět prostřednictvím Hodonínských listů a internetových stránek města informovat

Zpět