Informace PANEL 2013+

13.02.2013 07:43

Vážení vlastníci bytových jednotek,

tímto bychom Vás chtěli informovat o nové možnosti dotace PANEL 2013+, která je od 11.1.2013 vypsána Státním fondem rozvoje bydlení.

Tento nový program je přímo financován Státním fondem rozvoje bydlení  (SFRB) a je určen pro všechny bytové domy tj. nejenom panelové. Dotace Panel 2013+ spočívá v poskytování úvěrů SVJ na rekonstrukci či opravu bytového domu, výše úvěru začíná na tzv. referenční sazbě Evropské unie pro ČR. Tato sazba v dnešní době činní 1,09 %.

Po podání žádosti o dotaci a splnění všech požadavků fondu (např. zpracování projektové dokumentace, energetického průkazu budovy, výpočet průměrného součinitele tepla atd.), bude se SVJ uzavřena smlouva na úvěr dle podmínek SFRB. O jednotlivé výši úroku rozhoduje samotný fond na základě podané žádosti do cca 60 dnů.

Jako příklad uvádíme tabulku výše úvěru, min. úrok, dobu splácení a  samotnou splátku celého společenství vlastníků

výše úvěru

úrok

doba splácení v letech

měs. splátky SVJ

1 000 000

1,09%

10

8 760

1 000 000

2,09%

15

6 435

1 000 000

3,09%

20

5 546

1 000 000

3,09%

25

4 742

2 000 000

1,09%

10

17 521

2 000 000

2,09%

15

12 870

2 000 000

3,09%

20

11 092

2 000 000

3,09%

25

9 484

3 000 000

1,09%

10

26 281

3 000 000

2,09%

15

19 305

3 000 000

3,09%

20

16 638

3 000 000

3,09%

25

14 226

 

 

 

Samotný úvěr lze čerpat do max. 90 % tzv. uznatelných nákladů, které jsou v příloze nařízení vlády č. 468/2012 Sb.

Veškeré informace o programu jsou na oficiálních stránkách fondu www.sfrb.cz.

Jako správci  již máme  za sebou nemalé množství realizovaných akcí - zateplení a rekonstrukcí bytových domů u námi spravovaných společenství vlastníků, kde jsme prováděli práce od koordinace projektu až po technický dozor investora včetně dokončení staveb.

Pokud  Vaše společenství vlastníků bytových jednotek bude chtít vypočítat předběžný odhad cen prací a splátek úvěru na zateplení či oprav Vašeho bytového domu neváhejte nás kontaktovat. Naše společnost, jako správce bytového domu, Vám ráda tyto práce provede v rámci mandátní smlouvy.

 

Věříme, že přivítáte  naše informace a těšíme se na další spolupráci. 

 

 

S pozdravem

 

 

 

Pavel Schöndorf

Městská bytová správa spol. s r.o.

Rodinova 691/4, Hodonín, 695 01

schondorf@bytovka.cz

tel:518 398 528

fax:518 398 512

mob:723 154 227

www.bytovka.webnode.cz

Zpět