Informace o sazbě za dodávku elektrické energie

04.06.2009 11:27

 

INFORMACE pro SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ

ohledně připojení bytových domů k distribuční sítě firmy E-ON.

 

 

Oznamujeme Vám, že na veškeré odběrné místa v bytových domech v naší správě (např. osvětlení spol. prostor, výtahy, odvětrání, směšovací stanice atd.), které jsou smluvně zajištěny vzhledem k vyúčtování služeb mezi Městskou bytovou správou, spol. s r.o. Rodinova 691/4, 695 01 Hodonín a společností E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice došlo v měsíci květnu k uzavření Rámcové smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny pro produkty řady Small bussiness. Jedná se o produkt řady Jistota plus, který garantuje v roce 2010 oproti roku letošnímu:

 

·      20 % slevu z dodávky elektřiny

 

Zároveň byla se společností E-ON optimalizována změna sazby distribuce ze stávající sazby distribuce C01d  na  požadovanou sazbu distribuce D01d.

Jedná se o odběrná místa v bytových domech (mimo směšovacích stanic a kotelen), která slouží k odběru elektřiny pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužící pouze pro společné užívání vlastníků a uživatelů bytových jednotek.

 

 

                               stávající sazba                                                        nová sazba

 

Sazba C 01d

 

 

 

Sazba D 01d

 

 

Hodnota hlavního jističe

 

Měsíční plat za příkon (Kč/měsíc)

 

Hodnota hlavního jističe

 

Měsíční plat za příkon (Kč/měsíc)

do 3x10 A

 

 

7

 

 

do 3x10 A

 

 

3

 

do 1x25 A včetně

 

 

 

do 1x25 A včetně

 

 

nad 3x10 A

 

 

11

 

 

nad 3x10 A

 

 

5

 

do 3x16 A včetně

 

 

 

do 3x16 A včetně

 

 

nad 3x16 A

 

 

13

 

 

nad 3x16 A

 

 

7

 

do 3x20 A včetně

 

 

 

do 3x20 A včetně

 

 

nad 3x20 A

 

 

17

 

 

nad 3x20 A

 

 

8

 

do 3x25 A včetně

 

 

 

do 3x25 A včetně

 

 

Cena za dodanou a distribuovanou

 

 

Cena za dodanou a distribuovanou

 

elektřinu celkem [Kč/kWh]

 

 

 

elektřinu celkem [Kč/kWh]

 

 

 

 

 

6,16 Kč vč. DPH

 

 

 

 

 

5,32 Kč vč. DPH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tímto dojde k celkovému poklesu nákladů za spotřebovanou elektrickou energii ve společných prostorech Vašich bytových domů.

 

 

Zpět