Dotační titul Jessica

24.03.2014 15:15

Vážení vlastníci bytových jednotek,

tímto bychom Vás chtěli informovat o možnosti dotace PANEL 2013+ a programu JESSICA vypsané Státním fondem rozvoje bydlení pro rok 2014.

Program Panel 2013+  je přímo financován Státním fondem rozvoje bydlení  (SFRB) a je určen pro všechny bytové domy tj. nejenom panelové. Dotace Panel 2013+ spočívá v poskytování úvěrů SVJ na rekonstrukci či opravu bytového domu, výše úvěru začíná na tzv. referenční sazbě Evropské unie pro ČR. Tato sazba v dnešní době činí 0,75 %. POZOR OD 1.4.2014 SNÍŽENÁ SAZBA NA 0,58%

Po podání žádosti o dotaci a splnění všech požadavků fondu (např. zpracování projektové dokumentace, energetického průkazu budovy, výpočtu průměrného součinitele tepla atd.), bude se SVJ uzavřena smlouva na úvěr dle podmínek SFRB. O jednotlivé výši úroku rozhoduje samotný fond na základě podané žádosti, a to do cca 60 dnů.

Dotační program JESSICA je také vypsán statním fondem rozvoje bydlení, ale je administrován Komerční bankou a.s. a jejími jednotlivými pobočkami. Tento produkt je oproti Panelu zvýhodněn lepší úrokovou sazbou a lepší komunikací přímo na pobočce banky v našem městě. U tohoto programu je základní sazba zvýhodněna a činí 0,71%.

Jako příklad uvádíme tabulku výše úvěru, dobu splácení a  samotnou splátku celého společenství vlastníků.

půjčka

splátka 10 let

splátka 20 let

splátka 30 let

1 000 000 Kč

8 650 Kč

5 000 Kč

4 100 Kč

2 000 000 Kč

17 300 Kč

9 800 Kč

8 150 Kč

3 000 000 Kč

25 900 Kč

14 800 Kč

12 200 Kč

4 000 000 Kč

34 500 Kč

19 700 Kč

16 300 Kč

5 000 000 Kč

43 200 Kč

24 600 Kč

20 300 Kč

 

 

 

 

Samotný úvěr lze čerpat do max. 90 % tzv. uznatelných nákladů, které jsou v příloze nařízení vlády č. 468/2012 Sb. a sazba je vždy po celou dobu neměnná.

Veškeré informace o programech jsou na oficiálních stránkách fondu www.sfrb.cz.

Jako správci  již máme  za sebou nemalé množství realizovaných akcí - zateplení a rekonstrukcí bytových domů u námi spravovaných společenství vlastníků, kde jsme prováděli práce od koordinace projektu až po technický dozor investora včetně dokončení staveb a u Panelu 2013+ i vyřízení dotačního titulu..

Pokud  Vaše společenství vlastníků bytových jednotek bude chtít vypočítat předběžný odhad cen prací a splátek úvěru na zateplení či oprav Vašeho bytového domu neváhejte nás kontaktovat. Naše společnost, jako správce bytového domu, Vám ráda tyto práce provede v rámci mandátní smlouvy.

 

Věříme, že přivítáte  naše informace a těšíme se na další spolupráci. 

Zpět