Další výzva dotace IPRM město Hodonín

12.01.2010 10:27

Dobrý den,

dovolujeme si Vás informovat jako správci Vašeho bytového domu, že dne 14.12.2009 byla městem Hodonín vyhlášena výzva číslo 3. k podání žádosti o dotaci z programu „Integrovaného plánu rozvoje města Hodonín – zóna Bažantnice“. Celkový finanční objem 10 mil Kč. Termín podání žádostí této výzvy do 1.3.2010 17h

Jedná se o dotaci, kdy je možno získat 40% oprávněných nákladů z investice.

Dotace je možno získat na tyto aktivity:

 • práce na bytovém domu prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu
 • sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby
 • rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy,výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů)
 • výměny i modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí;
 • zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí

 

Jako správci Vašeho domu Vám budeme nápomocni při realizaci regenerace bytového domu a to zejména v těchto činnostech :

  • svolání shromáždění vlastníků(pozvánky, program…)
  • zajištění projektové dokumentace
  • vyřízení a získání stavebního povolení či souhlasu
  • výběrové řízení veřejné zakázky malého rozsahu(do 6 mil bez DPH na stavební práce)
  • technický dozor investora
  • vyřízení kolaudačního rozhodnutí či souhlasu
  • konečné vyúčtování stavby včetně rozdělení na jednotlivé vlastníky

 

Všechny tyto činnosti zajišťuje správce v ceně za správu dle mandátní smlouvy s výborem společenství.

 

Pokud budete mít zájem o více informací kontaktujte p.Schöndorfa Pavla

Pavel Schöndorf

Městská bytová správa spol. s r.o.

Rodinova 691/4, Hodonín, 695 01

schondorf@bytovka.cz

tel:518 398 528

mob:723 154 227

www.bytovka.webnode.cz

Zpět